Education Development

Ajanhallinta ja itsensä johtaminen - tarjolla on useita eri apukeinoja

Aikaa ei voi hallita. Se liikkuu jatkuvasti eteenpäin, ja kun se on mennyt, sitä ei saa takaisin. Totuus on, että emme voi hallita aikaa, mutta voimme hallita itseämme. Ajanhallinnassa on kyse oikeastaan vain hyvien valintojen tekemisestä. Se on sen hallintaa, mitä teemme ja milloin teemme sen. Päivittäisillä valinnoilla, joita teemme joka hetki, on valtava vaikutus siihen, miten käytämme aikamme.  Hyvät valinnat johtavat tehokkaaseen ajankäyttöön.  Ajanhallinta on siis oikeastaan itsensä johtamista.  

Projektin organisointi avain haluttuun lopputulokseen

Projektin organisointi on jokaisen onnistuneen projektin perusta. Se sisältää monia huomioonotettavia osa-alueita, joista tahdonkin keskustella tällä kertaa blogissani. Projektilla tarkoitetaan tarkkaan suunniteltua työtä, jolloin haluttu lopputulos on selvillä. Ne ovat usein ainutlaatuisia, ja siitä syystä poikkeavatkin monesta muusta työvaiheesta. Niitä toteuttaessa, voidaan määrittää alku sekä loppu, ja usein ne ovat myös aikataulutettuja. Alasta riippuen, ne voivat vaihdella paljonkin. Esimerkiksi teollisuuspuolen sekä sosiaali- ja terveysalan projektit ovat erilaisia, eikä näin ollen samaa lähestymistapaa voida käyttää jokaiseen.

Henkilöstöpalvelut tarjoavat joustavuutta ja ennakoitavuutta

Henkilöstöpalvelut tarjoavat joustavuutta ja ennakoitavuutta yrityksille. Ulkoistamalla osan työvoiman tarpeestaan rekrytointi- ja henkilöstöpalveluiden osaajalle, yritys voi keskittyä omaan ydinliiketoimintaansa. Henkilöstöpalvelut tarjoavat myös monia erilaisia henkilöstöratkaisuja erilaisille yrityksille. Yritys voi hyödyntää henkilöstöpalveluita monella tavalla Työvoiman vuokraus henkilöstöpalveluita tarjoavalta yritykseltä henkilökunnan palkkaamisen sijaan, voi olla kannattava ratkaisu monelle yritykselle. Työvoiman vuokraus lisää sekä joustavuutta että ennustettavuutta, ja auttaa yritystä keskittymään ydinliiketoimintaansa. Henkilöstövuokrauspalvelut tarjoavat työntekijöitä monille eri aloille asiakaspalvelusta, rakennustyömaille ja siivoojista metallityöntekijöihin. Palvelut tarjoavat työvoimaa sekä rutiinitehtäviin että koulutusta ja osaamista vaativiin erikoistehtäviin, pariksi päiväksi tai useiksi kuukausiksi yrityksen tarpeiden mukaan.

Esimieskoulutus on kannattava investointi yrityksen tulokseen

Tervetuloa kouluttautumisen ja kehittämisen mielenkiintoiseen maailmaan! Tämänkertaisen blogini aiheena on esimieskoulutus. Pehmeät keinot korvaavat kovat Oman käsitykseni mukaan esimiestehtäviin asetetaan liian usein ihmisiä, joilla ei ole työkaluja tehtävän hoitamiseksi. Liian monesti työntekijän vain oletetaan kasvavan tähän tehtävään kuin itsestään ja alaisten työsuoritusten valvominen jää esimiehen pääasialliseksi tehtäväksi. Esimiesasemassa olevan henkilön työnkuvaan kuuluu kuitenkin laaja kirjo asioita, joita ei ehkä ole aivan niin helppo mitata. Menestyvä yritys pitääkin huolen siitä, että sen esimiehillä on tarvittava osaaminen, jotta hän voi johtaa tiiminsä menestykseen.

Projektitoiminnan sertifikaatti takaa projektia johtavan henkilön osaamisen

Projektinhallinta voi olla abstrakti ja vaikea aihe. Abstrakti, koska projektipäällikkönä sinun on pidettävä käsissäsi niin monta lankaa ja osattava hahmottaa kokonaisuus pienempien osa-alueiden takana. Projektinhallinta vaatii tiimin johtamista tämän tavoitteen saavuttamiseksi. Projekti on saatava päätökseen tietyssä määräajassa, joka lisää osaltaan tehtävään liittyvää haastetta. Projektinhallinta sisältää tällaisten projektien aloittamisen, suunnittelun, ohjaamisen, seurannan ja loppuun saattamisen. Monet näistä yksittäisistä toiminnoista koostuvat edelleen pienemmistä projekteista. Itse asiassa projektinhallinta siis on usean eri prosessin samanaikaista hallintaa ja kokonaiskuvan tarkkailua.