2022

Ajanhallinta ja itsensä johtaminen - tarjolla on useita eri apukeinoja

Aikaa ei voi hallita. Se liikkuu jatkuvasti eteenpäin, ja kun se on mennyt, sitä ei saa takaisin. Totuus on, että emme voi hallita aikaa, mutta voimme hallita itseämme. Ajanhallinnassa on kyse oikeastaan vain hyvien valintojen tekemisestä. Se on sen hallintaa, mitä teemme ja milloin teemme sen. Päivittäisillä valinnoilla, joita teemme joka hetki, on valtava vaikutus siihen, miten käytämme aikamme.  Hyvät valinnat johtavat tehokkaaseen ajankäyttöön.  Ajanhallinta on siis oikeastaan itsensä johtamista.  

Projektin organisointi avain haluttuun lopputulokseen

Projektin organisointi on jokaisen onnistuneen projektin perusta. Se sisältää monia huomioonotettavia osa-alueita, joista tahdonkin keskustella tällä kertaa blogissani. Projektilla tarkoitetaan tarkkaan suunniteltua työtä, jolloin haluttu lopputulos on selvillä. Ne ovat usein ainutlaatuisia, ja siitä syystä poikkeavatkin monesta muusta työvaiheesta. Niitä toteuttaessa, voidaan määrittää alku sekä loppu, ja usein ne ovat myös aikataulutettuja. Alasta riippuen, ne voivat vaihdella paljonkin. Esimerkiksi teollisuuspuolen sekä sosiaali- ja terveysalan projektit ovat erilaisia, eikä näin ollen samaa lähestymistapaa voida käyttää jokaiseen.